Som medlem i Bemanningsföretagen har du möjlighet att teckna vår branschanpassade företagsförsäkring.

Bemanningsföretagen har ett samarbeta med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Svedea som innebär att du som medlem har möjlighet att teckna olika försäkringar.

Försäkringslösningen är anpassad till bemanningsbranschens alla olika verksamhetsområden såsom personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, omställning och jobbförmedling. Försäkringen skyddar företaget när det drabbas av skadeståndskrav.

Försäkringen motsvarar de krav som ställs för erhållande av auktorisation samtidigt som den ger företagen den kvalitetsstämpel som idag är ett absolut krav.

Ser det intressant ut, fyll i och skicka in en offertförfrågan, så återkommer Söderberg & Partners med ett förslag på försäkringslösning och premie.

Här kan kan du ansöka om försäkring och läsa mer om de olika försäkringsprodukterna.

Visa alla

Bemanningsföretagens Företagsförsäkring

Grundpaketet innehåller de försäkringar som svarar mot Bemanningsföretagens Allmänna Bestämmelser, som krävs för att ett bemanningsföretag ska kunna bli auktoriserat. I detta paket ingår Allmän  ansvarsförsäkring, Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada och Förmögenhetsbrottsförsäkring.

Försäkringens omfattning:

Allmän ansvarsförsäkring, MSEK 10 per skada max MSEK 20 per år

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, MSEK 2 per skada och år

Förmögenhetsbrottsförsäkring, MSEK 2 per skada och år

Läs mer om försäkring.

Försäkring för underkonsulter

Vid anlitande av underkonsulter är vår starka rekommendation att ni alltid inkräver ett försäkringsbevis eller certifikat utfärdat av underkonsultens försäkringsgivare. Enligt vår kontakt på Söderberg & Partners bör följande uppgifter framgå av beviset:

  • Försäkrad verksamhet
  • Försäkringsmoment
  • Försäkringsbelopp
  • Försäkringsperiod
  • Självrisk

Underkonsultens försäkring ska minst omfatta följande försäkringsmoment och försäkringsbelopp:

Allmän ansvarsförsäkring, MSEK 10 per skada och MSEK 20 per år

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, MSEK 2 per skada och år

Förmögenhetsbrottsförsäkring, MSEK 2 per skada och år

Skulle ni påta er ett större ansvar än vad de Allmänna leveransvillkoren föreskriver är det ytterst viktigt att både ni och underkonsulten justerar försäkringen att gälla för det utökade ansvarstagandet. Vidare är det viktigt att ni kontrollerar att er försäkring gäller för den verksamhet underkonsulten bedriver.

Skaderesultatet påverkar premien och villkoren
Er premie och era villkor är direkt avhängiga av er skadestatistik. Därför bör ni i möjligaste mån undvika att er skadestatistik påverkas av underkonsultens arbete, som bör ha en egen försäkring. Vidare skulle er försäkringsgivare i händelse av skada och utbetalning av ersättning i sin tur påkalla underkonsultens juridiska ansvar (regressrätt) om det klart framgår att denne gjort felet. Har inte underkonsulten egen försäkring i denna situation kommer denne att få ersätta skadan själv.

Önskar ni ytterligare information eller om er underkonsult har behov att teckna en försäkring är ni välkommen att kontakta Bemanningsföretagens försäkringsförmedlare Söderberg & Partners. Läs mer om försäkringen.
 

Försäkring för självriskreducering

I tillägg till företagsförsäkringen kan man välja en till en försäkring för självriskreducering vid skada på kundens motorfordon.

Enligt bemanningsbranschens Allmänna bestämmelser ansvarar inte bemanningsföretaget för eventuella skador på kundens motorfordon. Tyvärr är det dock ganska vanligt att den skadelidande kunden vänder sig till bemanningsföretaget, som till exempel hyrt ut en chaufför som orsakat en skada, och ställer krav på ersättning. I många fall väljer bemanningsföretaget att ersätta sin kund med kostnaden för självrisken, för att behålla en god affärsrelation. Bemanningsföretagens försäkring ersätter inte skador på motorfordon och inte heller skador som omfattas av trafikförsäkringen eftersom det är undantaget i de Allmänna bestämmelserna och därför blir detta en kostnad som bemanningsföretaget ensamt får stå för.

Läs mer här.

Bemanningsföretagens motorpool

Bemanningsföretagens motorpool är en lösning för att erbjuda en bättre försäkring av företagens motorfordon. Som en av poolens medlemmar får ni även del av en kontinuerlig översikt av ditt fordonsbestånd och marknadens bästa försäkringsvillkor - allt till en bättre premie. Kontakta Söderberg & Partners för mer information.

Administration, frågor samt skador

Söderberg & Partners är vår försäkringsförmedlare och sköter all administration samt rådgivning för Bemanningsföretagens företagsförsäkring. För mer information om försäkringen kontakta Söderberg & Partners.

Skicka ett e-postmeddelande till:

 

malin.svedberg@soderbergpartners.se eller fredrik.lahte@soderbergpartners.se

 

Kontaktpersoner hos Söderberg & Partners:

Malin Svedberg, 0727-10 53 16, malin.svedberg@soderbergpartners.se 
Fredrik Lahte, 0728-55 52 09, fredrik.lahte@soderbergpartners.se
Anders Lindström, tel 08-451 50 68, anders.lindstrom@soderbergpartners.se
Björn Thorstrand, tel 08-451 50 81, bjorn.thorstrand@soderbergpartners.se