Expert offentlig marknad

Stefan_berglund.jpg

Arbetar med att öka dialogen mellan köpare och säljare på den offentliga marknaden. Målet är att parterna ska öka sin kunskap om varandras förutsättningar och möjligheter och därmed skapa möjligheter för att bygga goda affärsrelationer och partnerskap. Lång erfarenhet av bemanningsbranschen och offentlig upphandling.

Gillar att träna sina småkillar i simhopp från bryggan eller tvingar hela familjen att utså undervisning i den ädla konsten att grilla allehanda mat på kolgrill.