Förbundsdirektör

almaes_540px.jpg

Tidigare har Ann-Kari bland annat varit regionchef för Eon i Stockholm, och kommunikationsdirektör för Alstom Transport i Norden. Därtill har hon varit pressekreterare till dåvarande statsminister Carl Bildt och under många år seniorkonsult på Kreab AB.

- Kompetensförsörjningen är idag det största hindret för svenska företag att växa, och så har det varit länge, säger Ann-Kari Edenius. Med moderna verktyg och metoder bidrar bemanningsföretagen till validering av kunskaper och kvalifikationer som underlättar matchningen mot näringslivets behov och sätter folk i arbete.

- Jag ser fram emot att arbeta för att stärka bemanningsbranschen och därmed underlätta matchningen på arbetsmarknaden så att fler människor kommer till sin rätt och att företagen hittar den kompetens de söker, säger Ann-Kari Edenius.

- Ann-Kari Edenius kommer med sin bakgrund och kompetens att axla Henrik Bäckströms roll i Bemanningsföretagen och utveckla våra strategier och driva förbundets frågor vidare, säger Lars Forseth, ordförande i Bemanningsföretagen