Vinna eller försvinna - kommer RUT-tjänsterna i Göteborg att utvecklas eller avvecklas efter valet?

Rutavdraget har varit en succé sedan det infördes. Svarta jobb har blivit vita och mängder med människor får hjälp med livspusslet. Många av de som har fått jobb i branschen har tidigare varit långt ifrån ett riktigt arbete.

Samtidigt som branschen levererat succé efter succé har reformen med skatteavdrag för hushållsnära tjänster hela tiden varit omdebatterad. I valet 2010 var frågan en av de mest debatterade frågorna. Inför årets val är det oklart vad konsekvenserna skulle bli för anställda och kunder beroende på regering. Idag finns det partier som vill utöka avdraget, andra som vill riva upp reformen och de som ligger någonstans däremellan.

Välkommen till en debatt om rutavdraget.

Ulf Lindberg och Johan Huldt från Almega inleder med att redogöra för den senaste utvecklingen i branschen och företagens syn på framtiden. Därefter följer en debatt om synen på rutavdraget och branschens framtid.

Moderator: Åsa Lindell, Meetmarket AB

Deltagare:
Helene Odenjung (Fp)
David Lega (Kd)
David Soumalainen (Mp)
Hampus Magnusson (M)
Rickard Nordin (C)
Anna Johansson (S)
Helen Engholm (V)
Ulf Lindberg, Almega
Johan Huldt, Almega