Vem ska få välja i välfärden?

Seminarium: Politikerdagarna 20 - 21/11 2013 i Göteborg.

Alla riksdagspartier säger sig vara för valfrihet men verkligheten runt om i landet ser annorlunda ut. I många kommuner ges inte medborgarna någon valfrihet alls. Vilka är förutsättningarna för ökad valfrihet och hur kan man öka medborgarnas valfrihet även i kommuner och landsting utanför storstadsområdena? Vilka erfarenheter har man i de kommuner som lyckats erbjuda stor valfrihet trots att man på pappret har haft dåliga förutsättningar?

Medverkande:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, Ulla Persson (S), KSO Västerås, Mats Gerdau (M), KSO Nacka, samt debattörerna Åsa Moberg och Berit Rollén.

Hela programmet finns här.

Vi finns också på plat med en monter B07:18 på Svenska Mässan.

Välkommen!
Seminariearrangör: Framtidens vård, skola, omsorg.