Välfärd med välfärdsteknologi?
Diskussion och debatt kring Framtidskommissionens slutrapport

IT&Telekomföretagen har tagit fram ett förslag till viktiga politiska beslut som vi anser måste till för att trygga framtidens välfärd, med utgångspunkt från Framtidskommissionens slutrapport. Representanter för de politiska ungdomsförbunden bjuds in för att debattera och diskutera förslaget.

Medverkande:

  • Jesper Strömbäck, Framtidskommissionen,
  • Erik Bengtzboe, MUF,
  • Hanna Wagenius, CUF,
  • Gabriel Wikström, SSU,
  • Magda Rasmusson alt. Lorentz Tovatt, Grön Ungdom m.fl.

Moderator: Magnus Höij, chefredaktör Internetworld

Arrangör: IT&Telekomföretagen