Våga vara chef

Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du som chef i ett tjänsteföretag känna dig trygg i din roll och undvika misstag.

Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll. En utbildning varvat med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför.

Kursledare: Ulf Lundmark

Den här utbildningen ger dig:

  • Vad du behöver veta om Medbestämmandelagen
  • Lagen om anställningsskydd – en genomgång
  • Ledighetslagarna och förtroendemannalagen, vad de är och vad du behöver känna till

Till vem vänder sig utbildningen?
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område. Alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor kan ha stor nytta av denna utbildning.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.