Utvecklingssamtal och lönesamtal

Vi lär dig sätta mål som är tydliga så att du kan bedöma resultatet och koppla det direkt till medarbetarens löneutveckling.

Lönesamtalen ska inte vara svåra att hålla. Som chef möter du många argument i samtalen och på denna kurs lyfter vi fram dem och lär dig hur du kan bemöta dem.

Den här utbildningen ger dig:

  • Checklistor, modeller och underlag för dina utvecklingssamtal och lönesamtal
  • Lär dig koppla samman utvecklingssamtal och lönesamtal
  • Lär dig sätta mål och ge och ta feedback
  • Praktisk träning

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef, eller lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag. 

Kursledare: Per Östlund