Utbildningsföretagens årsmöte

Utbildningsföretagen har årsmöte onsdagen den 22 maj kl 14 i Almegas lokaler i Stockholm.