Sveriges strukturella val idag för att bli en vinnare imorgon

Structural decisions today to be a winner tomorrow

I vår del av världen är det främst de kunskapsintensiva tjänsteföretagen som skapar jobbtillväxt. Sverige har bland de största kunskapsintensiva tjänstesektorerna i världen. Efterfrågan för denna ökar i hela ekonomin. Vilka strukturella val måste Sverige göra i dag för att bli en vinnare i morgon?

In our part of the world, it is mainly knowledgeintensive service companies that create job growth. Sweden has one of the largest knowledge-intensive service sectors in the world. The demand is increasing throughout the economy. What structural choices must Sweden make today to be a winner tomorrow?

Den snabba strukturomvandling och globalisering vi sett det senaste decenniet har förändrat den ekonomiska världskartan, men samhällsdebatten visar att våra egna interna kartor inte riktigt har hängt med. Allt för ofta grundar vi våra beslut på en föråldrad bild av näringslivet.

Kunskapsintensiv tjänstesektor bygger på högkvalificerad arbetskraft. Den utvecklar tjänster med nya innovationer som efterfrågas såväl av industrin som tjänstesektorn. Den framtida potentialen är enorm.

Hur viktiga är de kunskapsintensiva tjänsteföretagen nu och i framtiden? Vilka är de? Hur jobbar de? Kommer Sverige lyckas få denna sektor att fortsätta växa och bidra till ökat välstånd? Vilka beslut måste vi ta idag för att bli en vinnare också i morgon?

Välkomna till ett seminarium med internationellt kända medverkande om vad vi lever av nu och i framtiden.


The rapid change and globalisation we have had over the past decade has changed the economic map of the world, but public debate shows that our own internal maps have not really kept up with the pace. All too often we base our decisions on an outdated view of the business world. The knowledgeintensive service sector is based on highly skilled labour. It develops services with new innovations that are in demand by all sectors of the economy, not only the manufacturing industry. The potential is enormous.

How important are the knowledge-intensive service companies now and in the future? Who are they? How do they work? Will this sector succeed, continue to grow and contribute to increased prosperity? What decisions must be made today to continue to be a winner tomorrow?

You are welcome to participate in a seminar featuring internationally renowned speakers who will discuss the conditions in Sweden
today and tomorrow.


Medverkande/Participants:

  • Dirk Pilat, Deputy Director of the National Institute for Science and Technology and Industry, OECD,
  • Jonathan Portes, Director for National Institute of Economic and Social Research, NIESR,
  • Lena Hagman, chefekonom, Almega,
  • Nicklas Lundblad, Director of Public Policy, Google
  • m.fl.

Moderator: Tomas Gür

Läs mer på Facebook