Sverige behöver mer #kompetensinvandring

Politiken och företagen möts i en debatt om arbetskraftsinvandring.

Ladda ner rapporten: Kompetensinvandring – så hotar motståndet svensk ekonomi (pdf)

Brist på rätt kompetens är en av de främsta anledningarna till att svenska kunskapsintensiva tjänsteföretag har svårt att expandera. Likaså är det ett växande problem för kompetensförsörjningen i vår gemensamma välfärd.

Arbetskraftsinvandringsreformen 2008 var ett viktigt steg i rätt riktning – men trots det kan Migrationsverkets handläggning ta upp till 15 månader, och rörligheten på arbetsmarknaden för de arbetskraftsinvandrade är fortfarande kraftigt begränsad. Inför valet höjs nu röster för att behovspröva varje tilltänkt arbetskraftsinvandrare med vetorätt för facket och Arbetsförmedlingen – en åtgärd som skulle ytterligare försvåra rekryteringsprocesser och förlänga handläggningstiden.

I dagarna lanserade Almega därför kampanjen #kompetensinvandring. Sverige måste bli mer attraktivt för utländsk kompetens och bättre ta tillvara på den arbetskraft som söker sig hit . Långa handläggningstider i samband med en minskande arbetande befolkning försätter Sverige i en problematisk situation och vi har inte råd att låta högkompetent arbetskraft välja andra länder i väntan på arbetstillstånd.

Välkommen till en debatt om en av valrörelsens viktigaste frågor - #kompetensinvandring – och lyssna till både företag och politiker ge sin bild av hur kompetensinvandring påverkar Sverige.

Medverkande:
  • Tobias Billström (M), migrationsminister
  • Martin Ådahl (C), chefsekonom
  • Maria Ferm (MP), talesperson migrationsfrågor
  • Jytte Guteland (S), kandidat till Europaparlamentet
  • Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson
  • Thord Ingesson, LO, migrationspolitisk expert
  • Carl Tamleht, DICE
  • Carl-Johan Hamilton, Ants

Moderator: Anna Olin

Kompetensinvandrade_snurran.jpg