Skolkvalitetsdagen 2013

Friskolornas riksförbunds bjuder in till Skolkvalitetsdagen 2013.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler berättar om myndighetens arbete under 5 år. Vi får också lyssna på föredrag om skolans framtida utmaningar. Framgångsrika friskolor medverkar och berättar om sitt arbete, bland annat om hur de klarat Skolinspektionens tillsyn utan anmärkning!

Hela programmet finns här: www.friskola.se/skolkvalitet2013

Arrangör: Friskolornas Riksförbund och Framtidens vård, skola, omsorg som är ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund.