Seminarium om investeringsbehov och investeringskapital i välfärdssektorn

Idag förs en stark debatt kring riskkapitalets roll inom välfärden och en del menar att det är dags att förbjuda vissa ägare att investera i välfärdssektorn. Har vi råd att tacka nej till privat kapital som investeras i fastigheter och drift och varifrån ska kapitalet i så fall komma?

   

Vem ska finansiera framtidens vård och omsorg?

Allt färre ska försörja allt fler som dessutom lever längre. Riskkapitalets investeringar i välfärden har sjunkit dramatiskt efter 2010 då 7,5 miljarder kr investerades i företag i välfärdssektorn. Till följd av den politiska osäkerheten sjönk investeringarna därefter drastiskt.  År 2011 - 2012 uppgick investeringar från riskkapitalsektorn endast till ett par 100 miljoner kr per år. Samtidigt står svensk välfärd står inför enorma investeringsbehov, till exempel är många fastigheter  i dåligt skick och inte anpassade till moderna arbetssätt. Samtidigt har vi en stark urbaniseringstrend vilket gör att det saknas lokaler för förskolor, skolor och äldreomsorg i storstadsregionerna.

Enligt vissa beräkningar uppgår investeringsbehoven inom välfärdssektorerna till 35-40 miljarder kronor per år framöver vilket innebär en stor utmaning för kommuner och landstings ekonomi.

Välkommen till ett seminarium om investeringsbehov och investeringskapital i välfärdssektorn!

Medverkande:
Annika Wallenskog, tf chefekonom, SKL
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
Magnus Lindquist, partner Triton
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Tid: den 11 februari mellan kl 10.30 – 12.00
Plats: Elite Hotel Norrköping, Tyska Torget 2, Norrköping

Anmälan:
Anmäl dig senast 6/2 till Rosie Richards