Framtidens vårdkoncept

Välkommen till ett spännande seminarium om innovativa lösningar för framtidens vård och omsorg. Vi kommer även att ha prisutdelningen av Årets innovationsfrämjare 2013.

Vård och omsorg står inför stora utmaningar när fler personer med allt mer komplexa behov efterfrågar vård och omsorg, samtidigt som resurserna är begränsade. Patientcentrerad vård och omsorg innebär med kombinationer av tjänster med en mångfald av utförare i nya konstellationer, såväl fysiska som virtuella ger helt nya möjligheter att möta behoven. Framtidens vårdkoncept innebär att huvudmän kan samverkar i gemensam beställarroll och skapa helt nya förutsättningar för valfrihet för individen, där kvalitet och arbetsprocesser utgår från brukarens behov snarare än produktionen.

Ur programmet:

Trenden i samhället – från generella lösningar till individanpassade funktionella

  • Vad innebär det att vända perspektiv? Vad kan vi lära från andra branscher?

Framtidens vårdkoncept

  • Hur ser utvecklingen ut, var ligger framkant när det gäller vårdutveckling?

Möjligheter och utmaningar

  • Hur skapar man utrymme för innovation och nytänkande i systemen? Vilka möjligheter och risker finns?
  • Hur skapar man fungerande nätverk mellan vårdgivare i koncept som fungerar i systemet?
  • Hur skapar man behovs- och målstyrda ersättnings- och incitamentsystem?
  • Hur lyckas man skapa en gemensam beställarroll med fokus på kvalitet och arbetsprocesser som utgår från brukarens behov snarare än produktionen.

Prisutdelning av Almegas ”Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2013”

Bland de medverkande:

Britt Arrelöv, områdesansvarig nätverkssjukvårdens innehåll, Stockholms Läns Landsting
Jonas Matthing, ansvarig SP tjänsteinnovation, forskare Experio Lab
Christina Johannesson, partner Kontigo
Cecilia Halvars Öhrnell, vice div.chef Sjukvård, Aleris
Urban Pettersson Bargo, vd WeMind Psykiatri
Anne Widell, kvalitetsledare, Olivia Hemtjänst
Peter Lindgren, forskningsledare Karolinska Institutet
Johan Wachtmeister, grundare, Global Health Partner
Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, Stockholms Läns Landsting

Moderator: Robert Thorburn

Detaljerat program

Tid: 11 december klockan 10.00 – 14.30, vi bjuder på lunch för våra seminariedeltagare. Uppge ev. allergi/specialkost vid anmälan. Registrering och kaffe & smörgås från kl 09.30.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan: Du anmäler dig till Pia Josefsson. Det finns fortfarande några platser kvar.

Seminariet är kostnadsfritt men om du uteblir utan att avboka dig så debiterar vi en avgift om 300 kr.

Har du inte möjlighet att komma? Meila oss så får du rapporten.