Seminarium: Att lära av andra branscher - så kan vi få högre kvalitet i välfärden

Svenskt Näringslivs styrelse tillsatte våren 2012 en särskild expertgrupp för kvalitetsfrågor för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Gruppen har varit fristående och oberoende med uppdraget att stötta kvalitetsutvecklingen i företagen så att de ska kunna erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

Vid ett lunchseminarium den 11 juni introducerar Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv, arbetet. Expertgruppens ordförande Lennart Evrell, vd Boliden AB och vice ordförande Carola Lemne, vd Praktikertjänst, presenterar gruppens rapport och rekommendationer.

Högkvalitativa, effektiva välfärdstjänster som är gemensamt finansierade och lättillgängliga för alla är avgörande för fortsatt svenskt välstånd. Samhällets välfärdsuppdrag utmanas dock från flera håll, vilket förändrar invånarnas behov av välfärdstjänster. Demografiska faktorer som befolkningstillväxt och åldersfördelning, teknikutveckling, internationell konkurrens och makroekonomisk utveckling sätter nya förutsättningar för samhällets förmåga att leverera välfärdstjänster som är uthålliga över tiden.

Medverkar gör även representanter från branscherna, SKL och regeringen.
 
Varmt välkommen!

Tid: 11 juni, lättare lunch serveras från kl 11.30. Seminariet pågår kl 12.00 – 13.30
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Anmäl dig här senast 7 juni.

Kontaktperson: Robert Thorburn, robert.thorburn@svensktnaringsliv.se

Expertgruppens rapport finns att ladda ner här.