Så gör vi kvalitetsmätningar tillgängliga för äldre

Seminarium: Politikerdagarna 20 - 21 november 2013 i Göteborg

En förutsättning för en fungerande valfrihet är att det finns saklig, korrekt och lättillgänglig information om de olika alternativen. Vårdföretagarna har presenterat en modell för mätning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorgen som ska kunna användas av både privata och offentliga utförare. Hur kan man göra valfriheten tillgänglig för fler genom bättre och mer lättillgänglig info och hur kommer större transparens och jämförbarhet påverka politiken och företagen?

Medverkande: Peter Söderman, projektledare Vårdföretagarna, Karl-Erik Olsson, ordförande SPF, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, Maria Larsson, äldreminister, och Lena Hallengren (S), vice ordförande Socialutskottet.

Läs mer i Konferensprogrammet för Kvalitetsmässan

Seminariearrangör: Framtidens vård, skola omsorg.