Sätt rätt lön lätt

Både det stora såväl som det lilla företaget har nytta av denna heldagsutbildning.

Företagsnära lönebildning motiverar dina medarbetare till utveckling och goda insatser vilket bidrar till att öka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Vi hjälper dig att ta fram system och verktyg som lönepolicy, löneprocess och de förberedelser som ger dig möjlighet att genomföra konstruktiva samtal med medarbetarna.

Kursledare: Per Östlund

Den här utbildningen ger dig:

  • Diskussion kring begreppet företagsnära lönebildning
  • Checklistor och underlag för att lyckas med företagsnära lönebildning
  • Lär dig förstå verktyget företagsnära lönebildning
  • Skapa policys och lär dig förbereda

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig med ledningsansvar på olika nivåer, men också till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef eller som lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.