Samhällsekonomiska konsekvenser av välfärdsteknologi inom vård och omsorg

Presentation, följt av diskussion, av en rapport kring de samhällsekonomiska effekterna som en satsning på IT inom vård- och omsorgssektorn skulle innebära. Rapporten syftar till att sätta siffror på de mjuka värdena/vinsterna med välfärdsteknologi.

Medverkande:

  • Åke Dahlberg, fil. dr och författare till rapporten,
  • Lennart Axelsson, riksdagsledamot (S),
  • Håkan Pettersson, CapGemini,
  • Kristna Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal m.fl.

Moderator: Magnus Höij, chefredaktör, Internetworld

Arrangör: IT&Telekomföretagen