Politikern som startade företag

Detta seminarium handlar inte om en politiker som sadlat om och startat eget företag för egna pengar. Tyvärr. Det handlar i stället om politiker som i offentlig regi startar företag eller agerar på annat sätt på fungerande marknader. Och därmed drar undan mattan för riktiga företag.

”Kommuner och andra offentliga aktörer ska inte agera på fungerande marknader”, slår Konkurrensverket fast. Även regeringen har sett problemen och skärpte konkurrenslagstiftningen 2010. Ändå upplever upp emot hälften av Almegas medlemmar att de kämpar mot osund konkurrens från offentliga aktörer.

Politikernas företagande tränger undan befintliga företag och hindrar nyföretagande. En kommun driver ju inte verksamhet med vinstkrav som ett privat företag. Ibland så täcker den offentliga aktören också underskott i verksamheten med skattepengar. En offentlig aktör lever därför med helt andra förutsättningar än en privat. 

Medverkande:

  • Per Karlsson, Konkurrensverket,
  • Erik Svensson, Almega,
  • Per Andersson, före detta vd, West Coast Fitness,
  • Ann Charlotte HammarJohnsson (M)
  • m.fl.

Läs mer på facebook