Rundabordssamtal om beskattning av personaloptioner


Personaloptioner var en viktig komponent för framgångarna i Silicon Valley. Små kunskapsintensiva företag kunde attrahera och behålla högkompetent personal – trots att företagen bara låg i startgroparna. Sverige skulle behöva ett liknande företagsklimat men situationen idag är en annan. Den höga beskattningen av personaloptioner gör det svårare för kunskapsintensiva företag att mäta sig i den internationella konkurrensen om arbetskraft.

Det är glädjande att regeringen har tillsatt en utredning om beskattningen av personaloptioner, men ännu är det lång tid kvar innan utredning presenteras och beslut ska fattas. Med anledning av detta bjuder Almega in till en öppen paneldiskussion – för att redan nu föra ett konstruktivt samtal om möjligheter och praktisk utformning.

Diskussionen inleds med att Almega presenterar sitt förslag på hur regelverket om personaloptioner skulle kunna utformas, därefter tar panelen vid.

Välkommen att lyssna på paneldiskussionen och själv delta i samtalet!

Deltagare:
- Per Bolund (MP)
- Martin Ådahl (C)
- Karin Pilsäter, TCO
- Ulf Lindberg, Almega

Moderator: Nicklas Mattsson, chefredaktör Entreprenör

Plats: Almega, Sturegatan 11

Tid: 28 april 8.30 – 10.00, registrering och frukostmingel från 8.00.

Du anmäler dig till Gustav Wiel-Berggren senast 24 april.