Almegas och Unionens gemensamma lönekonferenser

En bra löneprocess lyfter både företaget och medarbetaren

Almega och Unionen vill att lönebildningen blir mer anpassad till företagen och medarbetarna. Vi bjuder därför  in företag och klubbar till gemensamma konferenser där vi diskuterar hur löneavtalet är tänkt att tillämpas och vad som kännetecknar en bra löneprocess. Löneavtal med en utvecklad löneprocess, utan siffersatt individgaranti, kräver en löneprocess i flera steg där chefer, medarbetare, företaget och klubben har viktiga roller. Det är därför viktigt att löneprocessen utvecklas gemensamt av de lokala parterna på företaget. Våra lönekonferenser hjälper er i detta arbete.

Vi går bland annat igenom och diskuterar:
- viktiga förberedelser såsom lönestruktur och kommunikation
- mål och lönesamtal
- vad dialogen mellan chef och medarbetare bör innehålla
- vad en åtgärdsplan innebär
- hur löneprocessen kan utvärderas.
- hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger.

Det är en fördel om både representanter från företaget och Unionens klubb tillsammans deltar i konferensen. Men även de på företag utan klubb är självklart välkommen. Du som deltar kommer att få inspiration och konkreta tips om hur ditt företags löneprocess kan utvecklas.

Konferenserna är avgiftsfria och pågår mellan 10.00 – 13.00. Smörgås serveras från 09.30.
Vi bjuder även på enklare lunch.

Har du frågor om löneprocessen och innehållet i lönekonferensen kontakta:
Per Östlund, löneexpert Almega, 08-762 69 21 eller
C-G Hjort, biträdande förhandlingschef Unionen, 08-504 157 44.