Partsgemensam utbildning för förhandlare med Unionen

Den svenska välfärdsmodellen - med gemensam finansiering och en mångfald av utförare – uppmärksammas även utanför vårt lands gränser. Internationella gäster och forskare ger perspektiv på den svenska debatten, följt av namnkunniga paneler som fördjupar sig i hur vi skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

En majoritet av avtalen mellan Unionen och förbund inom Almega har nu ersatt en siffersatt individgaranti med en utvecklande löneprocess. För att tillämpningen ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att förhandlarna inom både Unionen och Almega agerar som goda förebilder och inspirerar de lokala parterna i lönearbetet.

 

Program

12.00 Registrering och gemensam lunch (Registreringen öppen kl 11.30 - 12.45).

13.00 Inledning.
Thomas Gür, moderator

13.15–14.15 Individperspektiv – Vilka konsekvenser har den svenska välfärdsmodellen för den enskilda människan?
Talare Toby Young, brittisk entreprenör som startade West London Free School

Panel
Andreas Bergh, välfärdsforskare
Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd i opposition (s)
Boa Ruthström, chef Arena Idé
Markus Uvell, vd Timbro

14.30–15.15 Tillväxtperspektiv – Kan svensk välfärd vara vår nästa exportbransch?

Paneldiskussion
Marianne Dicander Alexandersson, vd för Global Health Partners
Caroline Wigren-Kristoferson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Odd Eiken, international operations, Kunskapsskolan

15.15–15.45 Paus

15.45–17.00 Samhällsperspektiv – Vilken samhällsnytta har den svenska välfärdsmodellen?

Utfrågning av 2 talare
Nick Seddon, vice vd vid brittiska tankesmedjan Reform
Martin Ågerup, vd danska tankesmedjan Cepos

Panel
Annelie Nordström, ordförande Kommunal
Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi IFN
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv
Gustav Öhman, styrelseordförande Svenska Riskkapitalföreningen
Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

17.00–17.30 Avslutning
Talare Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister