När konkurrensen kom till byn

Seminarium: Kvalitetsmässan i Göteborg den 19-21 november 2013.

Om hur LOV och upphandlingsprocesser sätter sökarljuset på den egna verksamheten och ofta fungerar som en boost där man både inspireras av att ha någon att mäta sig mot och där man också tvingas skärskåda sin egen verksamhet och göra upp med invanda arbetssätt och mönster. Hur kan dessa processer utvecklas vidare för att ytterligare stärka denna utveckling och få fler kommuner att våga och lyckas, även utanför storstadsregionerna?

Medverkande:
Birgitta Laurent, upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv, Leif Anjou, ekon.dr, och Mats Bergman, prof. Nationalekonomi.

Här kan du läsa om konferensprogrammet för Kvalitetsmässan.

Vi finns också på plats med en monter på Svenska Mässan.

Välkommen!

Arrangör: Framtidens vård, skola, omsorg.