Med tung ryggsäck in i framtiden

Hur bör vårt skattesystem se ut för att vi ska bli en vinnande kunskapsnation? På riktigt.

Det är i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna som de nya jobben kommer. Men dessa företag har en tung ryggsäck att bära, både jämfört med motsvarande företag i andra länder som med den gamla industrin.

Tillväxten av jobb finns i den kunskapsintensiva tjänstesektorn, som kännetecknas av högt kunskapsinnehåll och en stor andel högutbildade. Alla talar om att Sverige bör konkurrera med de kunskapsintensiva jobben. Vår allt mer globaliserade värld leder till ökad konkurrens om en allt mer lättrörlig arbetskraft. För att skapa framtidens jobb måste framtidens företag ha goda spelregler och inte missgynnas.

Almega har tillsammans med HUI studerat faktorskatterna, det vill säga skatterna på arbete och kapital, med hjälp av statistik från OECD. Just faktorskatterna är en viktig global konkurrensfaktor. Det visar sig dels att kunskapsintensiva näringar beskattas hårdare än andra näringar i Sverige. Men också beskattas de hårdare än motsvarande näringar i våra konkurrentländer.

Missgynnar vårt nuvarande skattesystem framtidens jobbskapande? Vad kan vi göra för att bli en vinnande kunskapsnation? På riktigt.

Medverkande:

  • Henrik von Sydow (M),
  • Leif Jakobsson (S),
  • Mats Pertoft (MP),
  • Katarina Nordblom, SNS,
  • Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega


Moderator: Thomas Gür

Läs mer på Facebook