Lönesamtalsdagen

”Kalla fakta & Heta känslor”

Lönesamtalsdagen arrangeras för fjärde året i rad av Learning4u i samarbete med Almega, Ledarna och AON Hewitt AB. Dagen är för dig som arbetar inom HR och för dig som är lönesättande chef.

Per Östlund, lönebildningsexpert på Almega, berättar om en ny trend i lönesamtalet som ger prestationsskultur.

Pris

Medlemmar i Almega betalar 995 kr + moms. Ordinarie pris är 1 995 kr + moms.

Program

9.45 Registrering & mingel
Kaffe med smörgås.
10.00 – 10.30 Ny trend i lönesamtalet ger prestationskultur
Almega - Per Östlund
10.30 – 10.50 Learning4u AB
Skådespelare gestaltar ett lönesamtal på scen.
10.50 – 11.35 Lönetillfredsställelse och lönerättvisa– färsk forskning kring
begreppen samt lönedialogens betydelse
Stockholms Universitet - Saskia Linton
11.35 – 11.45 Paus
11.45 – 12.30 Motiverande lönesättning
Ledarna - Maria Elinder
12.30 – 13.30 Lunch med kaffe på maten
13.30 – 14.15 Feedback- medarbetarsamtal - lönesamtal, den röda tråden
Learning4u AB - Maria Öhrström
Skådespelare gestaltar lönedialogen på scen.
14.15 – 14.30 Bensträckare och frukt
14.30 – 15.00 Lönesamtalet kopplat till affärerna - AON Hewitt AB - Andreas
Lauritzen, VD
15.00 – 15.30 Avslutning
Lönesamtalets utmaningar och tips att tänka på!