Almega Tjänsteföretagens och Sjöbefälsföreningens lönekonferenser

Övergång till nytt löneavtal med individuell lön.

Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen har enats om ett nytt löneavtal där lönerna sätts individuellt från den 1 januari 2015 utifrån en pott om 3,4 % och en individgaranti på 1,7 %. Lokala parter kan istället komma överens om att fortsätta tillämpa tarifflönerna. Tarifflönerna ska i så fall räknas upp med 2,5 % från den 1 januari 2015.

Avsikten med individuell lön är att lönesättningen ska bli mer anpassad till företagen och medarbetarna. För att diskutera hur det nya löneavtalet är tänkt att fungera bjuder vi in företag och klubbar till gemensamma konferenser. Vi kommer bl.a. att gå igenom och diskutera:

- Övergripande mål för lönebildningen
- Vilka lönekriterier som ska tillämpas
- Vad dialogen chef-sjöbefäl med mål-/utvecklingssamtal och lönesamtal bör innehålla
- Vad löneprocessen kan bestå av och hur den kan utvärderas
- Hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger

Om det finns en lokal klubb för sjöbefälen på företaget är det en fördel om både representanter från företaget och klubben deltar på samma konferens. Du som deltar kommer att få inspiration och konkreta tips om hur det lokala lönearbetet ska bedrivas.

Konferenserna kommer att äga rum mellan 10.00 - 14.00 på följande dagar och platser:
1 september - Stockholm, Almega, Sturegatan 11
2 september - Göteborg, Almega, Södra Hamngatan 53

Anmälan: Senast den 22 augusti. Du anmäler dig till Pia Josefsson - glöm inte att ange Företagets namn, org. nummer och vilken ort du tänker delta på.

Konferenserna är avgiftsfria. Om den som är anmäld inte kommer utan att ha avbokat eller anmält en ersättare tas en avgift ut om 300 kr.

Kaffe och smörgås serveras från 09.30. Vi bjuder även på enklare lunch.

Har du frågor om anmälan kontakta Pia Josefsson, Almega, tel 08-762 7034.

Har du frågor om löneprocessen och innehållet i lönekonferensen kontakta:
Patrik Eidfelt, Almega Tjänsteföretagen, 08-762 69 37
Martin Lindblad, Sjöbefälsföreningen, 08-598 99 632

Välkommen!