Låt äldreomsorgen lära av förskolan

Hos små barn utvecklas förmågor - äldre och i synnerhet människor med demens förlorar samma förmågor. Inom förskolan har man ett medvetet och genomtänkt förhållningssätt för att stimulera utveckling. Vad kan äldreomsorgen lära från förskolan för att bli bättre på att bibehålla förmågor och livskvalitet? Är det dags för en läroplan för äldreomsorgen?

Bland de medverkande:

  • Britt Nilsson, Cajeto Vårdutveckling,
  • Jane Lindell- Ljunggren, Hattstugan Vård och Utbildning AB,
  • Marita Andersson, vd Inspira förskolor och skolor AB,
  • Barbro Westerholm, talesperson i äldrefrågor, riksdagsledamot (fp),
  • Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega


Moderator: Robert Thorburn

Läs mer på Facebook