Så gör vi kvalitetsmätningar tillgängliga för äldre

Seminarium: PolitikerDagarna 20 - 21/11 2013.

Så gör vi kvalitetsmätningar tillgängliga för äldre
En förutsättning för en fungerande valfrihet är att det finns saklig, korrekt och lättillgänglig information om de olika alternativen. Vårdföretagarna har presenterat en modell för mätning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorgen som ska kunna användas av både privata och offentliga utförare. Hur kan man göra valfriheten tillgänglig för fler genom bättre och mer lättillgänglig info och hur kommer större transparens och jämförbarhet påverka politiken och företagen?

Medverkande:
Peter Söderman, projektledare Vårdföretagarna, Karl-Erik Olsson, ordförande SPF, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, och Lena Hallengren (S), vice ordförande Socialutskottet.

Datum: 2013-11-21
Tid: 13.10-14.10
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Hela programmet finns här.

Vi finns också på plats med en monter på Svenska Mässan.

Väkommen!

Seminariearrangör: Framtidens vård, skola, omsorg.