Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande – hur går man från kundanpassning till kundorientering?

Lunchseminarium den 17 juni.
Varmt välkommen till ett lunchseminarium med fokus på betydelsen av tjänsteinnovation för tjänsteföretags konkurrenskraft.

Vilka är de största utmaningarna för företagen? Hur utvecklar man sina erbjudanden, marknader och organisation och vilka hinder och möjligheter finns framöver för ett ökat värdeskapande? Vilken betydelse har marknadsrollen? Är det viktigt att öka förståelsen för kundens affär, förädla partnerskap, och lära sig mer om kundens kund?

Almega och Svenska Teknik&Designföretagen har nyligen genomfört en enkätundersökning bland branscherna Teknikkonsulter/arkitekter, Välfärdsföretag, IT-företag, Bemanningsföretag och Serviceintensiva företag. Resultaten har sammanfattats i en rapport som kommer att presenteras inledningsvis.

Tjänsteföretag karaktäriseras av nytänkande och snabbrörlighet, vilka är viktiga egenskaper i dagens näringsliv. Däremot är systematisk utveckling och samverkan med andra företag och akademi kanske inte lika utbrett. Hur kan utveckling och innovation i tjänsteverksamheter förädlas och stöttas?

Almega har länge arbetat för att lyfta betydelsen av tjänsteinnovation. Det senaste året har ett intensivt arbete lagts ned på att etablera området som ett av regeringens strategiska innovationsområden (SIO), inom ramen för VINNOVAs utlysning. Almega och Teknikföretagen har gemensamt lämnat in ansökan, då det handlar om att stärka hela det svenska näringslivet tillsammans med offentlig sektor. Hur skulle denna plattform kunna vara en del av lösningen?
En kort presentation av upplägget kommer att ges på seminariet.

Vi har även bjudit in en panel med representanter från företag och akademi, som kommer att ha en diskussion om möjligheter och behov i utveckling av dagens och framtidens tjänsteverksamheter. Panelen leds av dagens moderator John Chrispinsson.

Medverkande:
Elisabeth Philipson Attebrant, Vd Sweco Management
Richard Lundmark, Head of Services, Business Market, TeliaSonera
Henrik Brehmer, Senior VP Corporate Communications and Public Affairs, Capio
Ingela Sölvell, forskare Center for Advanced Studies in Leadership på HHS, lektor i entreprenörskap vid LiU 
Teresa Jonek, näringspolitisk expert, forskning och innovation Almega
Peter Berggren, ansvarig för ekosystemprojekt och strategi, kommande ”SIO-tjänsteinnovation”

Tid: Den 17 juni kl 12.00–13.45 - lunch serveras 12.00–12.30, seminarium 12.30–13.45.
Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm - Karta
Anmälan: Senast den 10 juni vill vi ha din anmälan.

Vid frågor om anmälan kontakta Rosie Richards.