Årets första konjunkturprogonos

Genom ekonomiska fakta och analyser vill vi fästa uppmärksamheten på tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Almegas chefekonom Lena Hagman presenterar konjunkturprognoser 2 gånger/år. I dessa kan du se utvecklingen för tjänstebranschen.