Hur skapas mångfald i skolan?

Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund driver tillsammans programmet Framtidens vård, skola, omsorg där vi arbetar med att ta fram förslag för att stärka kvalitetsutveckling, innovation och utveckling av bättre samhällskontrakt inom välfärdssektorn.

Nu laddar vi för fullt inför en spännande höst. Under september kommer vi arrangera två intressanta seminarier och en matnyttig konferens som vi vill bjuda in dig till. Här kommer inbjudan till det första seminariet.

Hur skapas mångfald i skolan?
I stort sett alla från höger till vänster säger sig vilja ha valfrihet för medborgarna men frågan är hur denna valfrihet ska åstadkomma och vem som ska få det att hända. I Almegas genomgång av hur valfriheten ser ut runt om i landet visar det sig att det finns stora skillnader – även mellan kommuner som har ganska lika förutsättningar. Har de kommuner som erbjuder medborgarna stora möjligheter att välja något gemensamt eller finns det olika vägar att gå?

Bland de medverkande:
- Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega
- Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
- Roger Haddad,  (fp) ledamot av utbildningsutskottet och ledamot av kommunfullmäktige i Västerås
- Jan Vikström, grundare till Lärande i Sverige AB

Sista anmälningsdag: 16 september.

Lättare lunch serveras från kl 11.30.

Seminariet är kostnadsfritt.

Antalet platser är begränsat.