Hur kan arkitekturen bidra till ett innovativt samhällsbyggande?

Hur vi bor och lever i framtidens resurseffektiva samhälle och hur det kan gestaltas behöver belysas för att få igång bo(stads)byggandet. En diskussion om vad Sverige kan lära sig av danska Realdania-fondens satsning på innovation i byggandet.

(frukost från 07.30)

Medverkande:

  • Anna Sander, vd IQ Samhällsbyggnad,
  • Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter,
  • Catherina Fored, Sveriges Arkitekter,
  • Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter

Moderator: Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen

Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Arkitekter