Ger skolan alla barn samma chans?

Seminarium: Kvalitetsmässan i Göteborg den 19-21 november 2013.

Ger skolan alla barn samma chans?
Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar men lyckas vi med det idag? Fyra av tio barn till lågutbildade föräldrar är inte behöriga till gymnasieskolan. Samma siffra för barn där minst en förälder har högskoleutbildning är fem procent. Vilka åtgärder behöver vidtas för att ändra på detta och hur kan kommunerna och friskolorna samverka för att lyckas med denna viktiga uppgift?

Medverkande:
Marcus Strömberg, AcadeMedia, Maria Jacky, Lingua Montes sori, Mikaela Valtersson, Friskolorna, Bo Jansson, ordf. LR, Anders Morin, Sv. Näringsliv, Ibrahim Baylan (S), v.ordf. Utbildningsutskottet, och Helene Odenljung (FP), 1:e vice partiordf.

Datum: 2013-11-19

Tid: 15.20-16.20 

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Här kan du läsa om konferensprogrammet för Kvalitetsmässan.

Vi finns också på plats med en monter på Svenska Mässan.

Välkommen!

Seminariearrangör: Framtidens vård, skola, omsorg