Ger skolan alla barn samma chans?

Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar men vi med det idag? Fyra av tio barn till lågutbildade föräldrar är inte behöriga till gymnasieskolans nationella program medan samma siffra för barn där minst en förälder har högskoleutbildning är fem procent. Vilka åtgärder behöver vidtas för att ändra på detta och hur kan kommunerna och friskolorna samverka för att lyckas med denna viktiga uppgift?

Medverkande:

Gabriel Sahlgren, Institutet För Näringslivsforskning (IFN)                                                                   
Marcus Strömberg, AcadeMedia                                        
Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan                                                                                            
Maria Stockhaus, (m)                                                                   
Louise Malmström (s) 
Anders Morin, Svenskt Näringsliv                                                               

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv