Framtidens välfärd föds i innovationen

Seminarium: Kvalitetsmässan 19 - 21/11 2013 i Göteborg

Om innovationer inom välfärdssektorn och vilka processer som legat bakom dem. Vilken är politikens roll när det gäller att stimulera ytterligare innovation? Var har man från politiskt håll lyckats bidra för att skapa förutsättningar för innovation?

Medverkande:
Teresa Jonek, näringspolitisk expert Almega, Yngve Gustavsson, professor Umeå universitet, Håkan Eriksson, näringspolitisk expert Almega, Peter Seger, vd Sophiahemmet, och Mikael Damsgaard (M), oppositionsråd Västerås.

Här kan du läsa om konferensprogrammet för Kvalitetsmässan.

Vi finns också på plats med en monter B07:18 på Svenska Mässan.

Välkommen!

Seminariearrangör: Framtidens vård, skola, omsorg.