Framtidens välfärd föds i innovationen

Om innovationer inom välfärdssektorn och vilka processer som legat bakom dem. Vilken är politikens roll när det gäller att stimulera ytterligare innovation? Var har man från politiskt håll lyckats bidra för att skapa förutsättningar för innovation?

Medverkande:

Peter Seger, Sophiahemmet                                                    
Mikael Damsgaard, (m)
Agneta Granström, (mp)
Håkan Eriksson, Almega                                                         
Stig Orustfjord, Framtidens vård skola omsorg
Teresa Jonek, Almega   

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv