Resultatlön - när det behövs extra incitament

Ta reda på ifall detta är något för ditt företag eller slipa dina kunskaper i hanteringen av resultatlön med oss!

Rörlig lön, bonus, resultatutdelning, premie, provision - vad man än kallar det är resultatlön ett extra incitament för att snabbt förbättra resultatet för ditt företag. Även om tillämpningen och utformningen skiljer sig år är det  många företag idag som använder sig av resultatlön.

Den här utbildningen ger dig:
- Kunskap för tillämpning: olika sätt att använda sig av resultatlön
- Företagsanpassning: hur kan resultatlön fungera för ditt företag?
- Diskussion och frågor

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig med ledningsansvar på olika nivåer, men också till dig som arbetar som HR-ansvarig, personalchef eller som lönesättande chef och som behöver fördjupa dina kunskaper.

Omfattning:
Heldagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag