Almega Express: Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning

Svåra frågor som lättare kan hanteras ifall man som arbetsgivare besitter kunskapen om hur!

Regler, rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare inte bara vid anställningens början och slut - utan också så klart under pågående anställning. Vad är till exempel konkurrerande verksamhet? Hur hanterar man samarbetssvårigheter eller dåliga arbetsprestationer? Vem och vad avgör hur arbetet skall ledas, fördelas och utföras? Vad är skillnaden mellan en varning och en erinran? Hur går en omplacering till?

Med den här utbildningen får du:
- Goda kunskaper kring de svåra frågorna kring pågående anställning.
- Väsentlig insyn i regelverket.
- Tips och råd kring vanliga scenarion i arbetsvardagen.
- Möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen