Almega Express - Lojalitet i anställningen - en säkerhetsfråga?

Hur skyddar företaget affärshemligheter, goodwill och idéer?

Hur skyddar sig företaget mot  illojala medarbetare som läcker information, raggar med sig medarbetare itll en konkurrent eller begår brott mot företaget? Medarnetare får i sin anställning ofta insyn i företagets inre angelägenheter och affärshemligheter. För en arbetsgivare är det av central betydelse att ha lojala medarbetare. Stora krav ställs på lojalitet under anställningen. Hur kan företag agera vid en rekrytering för att säkerställa att rätt personer anställs? Vilka kontroller kan göras? Hur kan företag hantera olika frågor om lojalitet under anställningen?

Med den här utbildningen får du:
- Genomgång av aktuella arbesträttsliga regler inom området
- Gernomgång av arbetsrätten kring hur företag kan hantera frågor om lojalitet under anställningen
- Hantering av illojalitet som skäl för att avsluta anställningen
- Utrymme för frågor och diskussion

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen