Almega Express: Kollektivavtal och avtalsförsäkringar - det du behöver veta

Denna grundläggande utbildning introducerar dig i avtalsförsäkringarna och ger dig kunskap och en överblick om hur lag- och avtalsförsäkringar fungerar, vad de består av, hur du enklast administrerar det samt om ditt ansvar som arbetsgivare.

Vad innebär arbetsrätt och vad är det för lagstiftning som styr en anställning? Vad innebär det att vara bunden av ett kollektivavtal för dig som arbetsgivare? Med kollektivavtal följer också skyldigheter att teckna avtalsförsäkringar och då behöver du veta hur, när och varför.

Med den här utbildningen får du:
- information och kunskap om arbetsrättslagstiftningen
- introduktion till lag- och avtalsförsäkringar, för såväl arbetare som tjänstemän
- utrymme för diskussion och frågor

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen