Almega Express: Arbetsdomstolens praxis kring uppsägningar inom vården

Denna halvdagsutbildning baseras på många praktiska tips och på domar i Arbetsdomstolen

Du som arbetar som personalchef eller motsvarande inom vårdverksamhet möter i din yrkesroll ibland svåra frågor gällande uppsägning. Vi går igenom hur Arbetsdomstolen har resonerat i ett antal domar, som bland annat rör medarbetare som hanterat äldre hårdhänt och använt ett otrevligt språk, som själva missbrukat när de arbetat inom behandlingsverksamhet eller som brutit mot den sekretess som gäller inom vården. Kursen vänder sig till dig som redan har vissa kunskaper i arbetsrätt.

Med den här utbildningen får du:
- genomgång och diskussion av faktiska fall och domar i Arbetsdomstolen
- tips och råd för hantering av uppsägning inom vården

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen