Egenmakt eller bli biståndsbedömd av kommunen

Är Senior-RUT en lösning när andelen äldre i Sverige ökar med hela 70 procent de närmaste 20 åren? Dessa äldre kommer ju, med all rätt, att ställa allt högre krav på såväl kvalitet som på integritet. Välkomna till en diskussion om lösningar på en av vår tids stora utmaningar, äldreboomen.

I dag krävs en biståndsbedömning för att få möjlighet till kommunal hemtjänst. Det är ett fyrkantigt system. Dessutom blir lösningen ofta att anhöriga, främst kvinnor, går ner i arbetstid för att hjälpa äldre släktingar.

Många kommuner har i dag svårt att erbjuda en fungerande hemtjänst. De har stor personalomsättning och svårigheter att kombinera såväl servicetjänster som omvårdnad inom samma verksamhet.

Kommuner hänvisar allt oftare sina äldre till RUT-företag för att få servicetjänster utförda. Men eftersom RUT tjänster fortfarande beskattas hindras av kostnadsskäl allt för många äldre från att köpa de tjänster man efterfrågar. Konsekvensen blir att man varken får tillgång till tjänsten eller möjligheten att i praktiken själv bestämma när man är i behov av hjälp i hemmet.

En lösning är Almegas förslag på införandet av Senior-RUT.

Välkomna till ett seminarium som diskuterar lösningar på en av vår tids stora utmaningar, äldreboomen.

Medverkande:

  • Margareta B Kjellin (M),
  • Agneta Luttropp (Mp),
  • Hannah Bergstedt (S),
  • Karl Erik Olsson, Ordförande SPF,
  • Eva-Karin Dahl, VD, Homemaid,
  • Ulf Lindberg, Almega,
  • Dagny Carlsson, 100-åringen.

Moderator: Thomas Gür

Läs mer på Facebook