Död åt kollektivavtalen - länge leve kollektivavtalen!

Dagens kollektivavtal skapades för ett samhälle som förändrats. För att behålla det goda med avtalen och styrkan i modellen med arbetsmarknadens parter behöver kollektivavtalen utvecklas. Men hur?

Arrangörer: Akademikerförbunden inom Saco-P, Ledarna, Almega

Deltagare:

  • Anna-Lena Bohm, vd Uniguide,
  • Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen,
  • Jonas Milton, vd Almega,
  • Louise Adelborg, vd Jusek,
  • Maria Elinder, lönebildningschef Ledarna,
  • Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna,
  • Annika Elias, ordförande Ledarna,
  • Fredrik Sundin, förtroendevald ÅF.

Moderator: Monica Berling, kommunikationschef på Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Läs mer på Facebook