Arbetsmiljön är ditt ansvar – en introduktion

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön och då måste du också känna till arbetsmiljölagen. Genom Almegas utbildning i arbetsmiljölagstiftning får du en god översikt i det du behöver veta för att kunna ta kloka och korrekta beslut i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Kursledare: Anders Karlsson och Jan Johansson

Den här utbildningen ger dig:

  • Så fungerar systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Delegation, arbetsmiljöansvar, riskbedömning och handlingsplaner – vi reder ut begreppen
  • Arbetsmiljöarbete, tips och råd

Till vem vänder sig utbildningen?
Kursen vänder sig till dig som är ny som chef, HR eller motsvarande som deltar i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och behöver en översiktlig genomgång av området med betoning på ansvarsfrågor och riskbedömning.

Omfattning
Heldagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig dokumentation och underlag som du kan använda och återkomma till i din yrkesroll och arbetsvardag.