Almegas och Unionens gemensamma lönekonferenser

En bra löneprocess lyfter både företaget och medarbetaren

Almega och Unionen bjuder in företag och klubbar till ytterligare konferenser där vi diskuterar hur löneavtalet är tänkt att tillämpas, vad som krävs för en bra löneprocess, vad dialogen mellan chef och medarbetare bör innehålla, hur samverkan kan ske och vilket stöd de centrala parterna ger. Du som deltar kommer att få inspiration och konkreta tips om hur företagets löneprocess kan utvecklas.

Almega och Unionen arbetar tillsammans för att utveckla löneavtalen. Avsikten är att få till stånd mer företags- och medarbetarnära lönebildning. De lokala parternas ansvar för lönesättningen ökar. Det är ju hos er som kunskapen om verksamhetens förutsättningar och medarbetarnas insatser och prestationer finns.

Arbetet har resulterat i att en majoritet av avtalen ersatt en centralt bestämd lönehöjning, d.v.s. en siffersatt individgaranti, med en utvecklande löneprocess. Avtalet förutsätter en löneprocess i flera steg där chefer, medarbetare, företaget och klubben har viktiga roller. Löneprocessen bygger på att det finns en tillit mellan företaget och klubben.

Under konferensen går avtalsansvariga från Almega och Unionen igenom hur löneavtalet är tänkt att tillämpas och vad som kännetecknar en bra löneprocess. Under konferensen tar vi bl.a. upp:
- viktiga förberedelser i form av till exempel lönestrukturen
- mål och lönesamtal
- vad en åtgärdsplan innebär
- hur löneprocessen kan utvärderas.

Eftersom varje företag är unikt behöver löneprocessen utvecklas utifrån det egna företagets förutsättningar. Under konferensen delar vi med oss av tips och idéer och tid ges till erfarenhetsutbyte och diskussion.

Vem kan delta?
Representanter från företag och Unionenklubb (där sådan finns) är varmt välkomna. Vi rekommenderar att representanter från både företaget och klubben kommer på samma konferens. Konferenserna hålls av ansvariga för avtalen från Unionen och Almega.

Konferenserna pågår mellan 10.00 – 13.00. Smörgås serveras från 09.30.

Vi bjuder även på enklare lunch.

12 februari,OBS! Ny lokal: Unionen, Thulegatan 11, Sundsvall

14 februari, OBS! Ny lokal, Unionen, Olof Palmes Gata 17, konferensentrén, Stockholm

21 februari, OBS! Ny lokal, Scandic Crown, Lokal: Dalén 2, Polhemsplatsen 3, Göteborg

26 februari, OBS! Ny lokal; Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
Lokal: Musikhallen,

4 mars, OBS! Ny lokal; Unionen, Olof Palmes Gata 17, konferensentrén, Stockholm

Du anmäler dig till Pia Josefsson - glöm inte att ange Företagets namn, org. nummer och vilken ort du tänker delta på.

Har du frågor om löneprocessen och innehållet i lönekonferensen kontakta:
Per Östlund, löneexpert Almega, 08-762 69 21 eller
C-G Hjort, biträdande förhandlingschef Unionen, 08-504 157 44.