Almega Express - Diskriminering: de svåra frågorna

Under en halvdag lär vi dig hantera de svåra diskrimineringsfrågorna.

Hur hanterar man som arbetsgivare medarbetares rätt att uttrycka sin religion utan att diskriminera på grund av etnicitet? Vad ska man tänka på när man rekryterar utan att diskriminera av något skäl, så som ålder, etnicitet eller kön? Vad ska man tänka på när man avslutar en provanställning av en medarbetare som inte fungerar i arbetet, men som exempelvis är gravid eller har ett funktionshinder?

Med den här utbildningen får du:
- genomgång av de centrala reglerna i diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen och lagen mot diskriminering av deltids- och visstidsanställda
- lära dig känna till och undvika fallgropar kring diskriminering vid exempelvis rekrytering, avslut av provanställning och anställningsvillkor   för föräldralediga och deltids- och visstidsanställda. Vi ser på aktuella rättsfall.
- lära dig om skyldighetern att göra jämsälldhetsplan och lönekartläggning

Omfattning:
Halvdagsutbildning

Dokumentation:
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen