Kollektivavtalskurs Äldreomsorgsavtalet

Utöver de arbetsrättsliga lagarna är det kollektivavtalen som styr din relation till medarbetarna.

Kurserna utgår från kollektivavtalet för respektive bransch, i kombination med de lagar som gäller på området och är anpassade efter just ditt kollektivavtal. Teori varvas med praktiska exempel. Vi vänder oss till chefer och medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.