Aktiva åtgärder för arbetssökande – Ny OECD rapport om Australien

Att få fler i arbete snabbare är viktigt för den svenska ekonomin och den demografiska utvecklingen. Att få rätt personer till rätt arbete är viktigt för företagens möjlighet att utvecklas och växa. Att snabbt få ett arbete och rätt arbete – en bättre fungerande matchning, är oerhört viktigt för den som söker ett arbete oavsett anledning.

Runt om i världen används olika modeller för att hitta den mest effektiva metoden. Australien har länge varit det främsta exemplet på nytt tänkande inom arbetsförmedling. OECD har nyligen presenterat en rapport Activating jobbseekers - How Australia does it. Rapporten utvärderar modellen men följer även upp effekter, utfall och vilka förändringar som genomförts över tid.

Välkomna till ett seminarium där vi, med utgångspunkt i en presentation av en av författarna till rapporten, OECD-ekonomen David Grubb, diskuterar möjliga lärdomar för Sverige.

Tid och plats: 22 mars kl. 10.00 – 12.00 i Summits lokaler, Grev Turegatan 30 i Stockholm, Kaffe serveras från 09.30

Program:
10.00 Välkomna Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
10.15 Activating Jobseekers - How Australia does it
Mr. David Grubb, economist, Employment Analysis and Policies Division, OECD
10.50 Vad kan Sverige lära av Australiens erfarenheter?
Kommentarer från politiker Annika Qarlsson, (C), Patrik Björck (S), och Mehmet Kaplan (MP)
11.20 Reflektioner från Bettina Kashefi, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, (M), och Clas Olsson, biträdande GD Arbetsförmedlingen
11.40 Frågor och kommentarer från publiken
11.50 Avslutande kommentarer Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Moderator är Nicklas Matsson, Svenskt Näringsliv.

Anmälan görs senast den 21 mars till Rosie Richards.

Frågor besvaras av Karin Ekenger telefon +46 8 553 431 25 eller Marie Silfverstolpe +46 8 762 69 53.