Rapporter


Tillsammans med Arbetsförmedlingen vill bemanningsföretagen fortsätta sätta folk i arbete

Bemanningsföretagens medlemmar har i dag en nära relation med Arbetsförmedlingen och tillsammans arbetar vi för att få folk i arbete. Men med tydligare mål och renodlade roller kan vi gemensamt få fler att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Det beskriver Bemanningsföretagens arbetsgrupp för arbetsmarknadsutredningen om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag.

Visa fler…