Rapporter


Tillsammans med Arbetsförmedlingen vill bemanningsföretagen fortsätta sätta folk i arbete

Bemanningsföretagens medlemmar har i dag en nära relation med Arbetsförmedlingen och tillsammans arbetar vi för att få folk i arbete. Men med tydligare mål och renodlade roller kan vi gemensamt få fler att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Det beskriver Bemanningsföretagens arbetsgrupp för arbetsmarknadsutredningen om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag.

Kvartalsrapport Q2 2016 - Bemanningsbranschen går fortsatt starkt

Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2016. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 19,3 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Västra Sverige ökade med 12,0 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 3,5 procent. Stockholm ökade med 7,5 procent och Mellansverige ökade med 4,0 procent.

Kvartalsrapport Q1 2016 - Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb

Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6,2 miljarder kronor. Inom tjänsteområdena kan vi konstatera att förutom ökande uthyrning (+9 %) och rekrytering (+18 %) i riket, har omställningstjänsterna ökat omsättningen rejält i hela landet (+33 %), utom i Stockholm (-3 %). Bland de stora yrkesområdena uppvisar Industri/Tillverkning största ökningen med +18 % följt av IT (+13%). Det mindre området Försäljning (1% av totalomsättningen) ökade med hela 30 %.

Visa fler…