Aktuellt


Kommentar till Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på Jobbet”

Idag startade Arbetsmiljöverkets kampanj ”Ny på jobbet”. Ett mycket bra initiativ för att minska arbetsmiljöskador. I kampanjen pekas dock bemanningsanställda ut som en särskilt drabbad grupp när det gäller arbetsskador. Men det är inte anställningsformen i sig som är risken, personer som är nya på jobbet löper 4 - 6 gånger större risk att få en arbetsskada under första månaden, jämfört med en person som varit anställd i ett år enligt myndigheten själva.

Visa fler…